• NBCN

YES CENTER: Tư vấn chọn nghề cho thanh niên


Hội nghị trực tuyến tư vấn nghề do Yes Center tổ chức

Tin tổng hợp: Ngày 10-6-2020, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TP HCM (YES Center) đã tập huấn nghiệp vụ, kiến thức nghề nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm trực tuyến cho 304 cán bộ đoàn, hội.

Tại buổi tập huấn, học viên được cung cấp kiến thức về Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT; chuyển tải nội dung về đăng tuyển và tìm việc tại trang web, app của YES Center; quy trình tư vấn cho thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, nắm bắt tâm lý thanh niên trong hoạt động tìm việc làm... Sau buổi học, các học viên làm bài thu hoạch trực tuyến. Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận trực tiếp cho các học viên đạt kết quả vào ngày 16-6-2020.