Xử lý thành công vấn đề thanh long, dưa hấu ứ đọng trong trận dịch COVID-19


TT Nguyễn Xuân Phúc

Tin tổng hợp: Trước tình hình dịch bệnh, người đứng đầu Chính phủ chia sẻ với những ngành, doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh.


Thủ tướng biểu dương nhiều đơn vị đã chuyển "nguy" thành "cơ". Nhiều lĩnh vực chúng ta đã thành công như xử lý vấn đề nông sản, hàng hóa ứ đọng thời gian qua, tình trạng dồn ứ trái thanh long (và dưa hấu) đã được giải quyết căn bản; có nhiều tấm gương hết sức chia sẻ, nhiều chuyến hàng được khơi thông...


Nhiều doanh nghiệp đã có cách làm sáng tạo để khôi phục xuất khẩu, nhập khẩu rồi sản xuất dịch vụ bình thường trong bối cảnh dịch bệnh. Có thể nêu nhiều tấm gương (Giải Cứu) ở phía Nam, phía Bắc, một tinh thần sẵn sàng không vì chống dịch mà ngừng trệ sản xuất kinh doanh dịch vụ, trách nhiệm rất đáng mừng” – Nguyễn Xuân Phúc.


Được biết, chương trình Giải Cứu 3000 Tấn Thanh Long do Sở Công thương Tiền Giang chủ trì, phối hợp với cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thương trên địa bàn tỉnh thực hiện giải cứu trái thanh long trái vụ trong đợt thu hoạch đầu năm 2020.


Tương tự, chương trình Giải Cứu Dưa Hấu cũng thành công vượt bực, nhờ các doanh nghiệp mua rẻ rồi phát không cho công nhân viên, và nhờ vào khẩu hiệu khuyến nông: Mỗi Trái Dưa Một Tấm Lòng.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com