VN phê chuẩn công ước cơ bản số 98 của ILO về Quyền Tổ Chức & Thương Lượng Tập Thể của công nhân


Tất cả các đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp sáng 14/6 đã bỏ phiếu thuận thông qua việc gia nhập công ước Công ước số 98 của về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể của công nhân.

Sáng ngày 14/6/2019, tất cả 452 đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu thuận thông qua hồ sơ của Chính phủ trình phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể của công nhân.

Công ước 98 là một trong 8 công ước cốt lõi của ILO thuộc khuôn khổ Tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động , trong đó bao gồm:

  • quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể;

  • xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc;

  • xóa bỏ lao động trẻ em;

  • xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

Tất cả các quốc gia thành viên của ILO có nghĩa vụ tôn trọng và áp dụng các nguyên tắc được đề cập tới trong Tuyên bố 1998.

Bà Deborah Greenfield, Phó Tổng giám đốc của ILO phụ trách mảng chính sách, phát biểu: “Xin chúc mừng Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 98. Đây không chỉ là một quyền cơ bản, mà còn là quyền quan trọng cho phép có được nhiều sự bảo vệ khác trong lĩnh vực lao động”.

Được thông qua năm 1949, Công ước 98 bao gồm ba cấu phần chính nhằm đảm bảo tiến trình thương lượng tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động có thể diễn ra một cách hiệu quả. Đó là: bảo vệ người lao động và cán bộ công đoàn không bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, đảm bảo cho các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động không bị can thiệp hoặc chi phối từ bên còn lại; và yêu cầu Nhà nước thiết lập các biện pháp về pháp luật và thiết chế nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể.

Một thay đổi quan trọng Việt Nam sẽ cần thực hiện để phù hợp với công ước này là phải xóa bỏ thực trạng phổ biến hiện nay về việc công đoàn cơ sở bị chi phối bởi quản lý doanh nghiệp.

“Ở nhiều nhà máy, điều thường diễn ra là một quản lý cấp cao hoặc giám đốc nhân sự đồng thời đảm nhận vị trí chủ tịch công đoàn,” Giám đốc ILO Việt Nam, Chang-Hee Lee, cho biết. “Làm thế nào để công đoàn độc lập khỏi sự chi phối hoặc can thiệp của quản lý doanh nghiệp là chìa khóa để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ vì sự phát triển bền vững”.


Tám công ước cốt lõi của ILO trong khuôn khổ các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, trong đó bao gồm Công ước 98, đã trở thành một cấu phần quan trọng của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) hay FTA giữa Việt Nam và EU, cũng như trong phần lớn chính sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các công ty đa quốc gia.

Công ước 98 là công ước cơ bản thứ 6 của ILO mà Việt Nam phê chuẩn. Các công ước cốt lõi đã phê chuẩn khác bao gồm Công ước 29 về lao động cưỡng bức, Công ước 100 và 111 về chống phân biệt đối xử, Công ước 138 và 182 về xóa bỏ lao động trẻ em.

Đối với hai công ước cơ bản còn lại, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị để tiến tới phê chuẩn Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức vào năm 2020, và Công ước 87 về tự do hiệp hội vào năm 2023.