Việt Nam chỉ đạt 3,79 / 10 điểm chất lượng nguồn nhân lực, xếp hạng 11/12 của châu Á


Lao động Việt có chất lượng thấp, đối diện nguy cơ bị “bỏ lại” phía sau

Tin tổng hợp:

Theo báo cáo đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng Thế giới công bố cuối năm 2019, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đạt 3,79 điểm (trong thang điểm 10) xếp hạng 11 trong 12 quốc gia được khảo sát tại châu Á.

Như vậy, nhân lực nước ta còn yếu về chất lượng, thiếu năng động và sáng tạo, tác phong công nghiệp kém.


Phát biểu trong hội thảo trực tuyến "Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN): Thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0" được tổ chức ngày 25-6 vừa qua, ông Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN, cho biết cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ tạo ra thị trường lao động 4.0, cùng với đó là hệ thống giáo dục - đào tạo, GDNN 4.0.


Điều này đòi hỏi những kỹ năng mới trong lao động mà chúng ta cần phải truyền tải và thực hiện trong hệ thống GDNN. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn, hệ thống GDNN cũng phải chú trọng đến kỹ năng số, kỹ năng ngoại ngữ, năng lực sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp.


Cũng theo ông Dũng, GDNN đang phải đối diện với nhiều thách thức lớn. Đó là: GDNN chưa thực sự là con đường hấp dẫn nhất với người học, tuyển sinh còn khó khăn, các điều kiện bảo đảm chất lượng còn hạn chế, hiệu quả đào tạo, việc làm sau đào tạo chưa bền vững.


Những thách thức đó đặt ra 5 yêu cầu mới đối với GDNN là:

  1. Tăng quy mô và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo.

  2. Phát triển GDNN mở và linh hoạt.

  3. Chuyển đổi mô hình đào tạo truyền thống sang gắn kết DN, DN phải là ngôi trường thứ hai.

  4. Yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, trong đó tự chủ tài chính trong trường công phải triển khai từ năm 2025.

  5. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24 (ngày 28-5-2020) về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Chỉ thị đã khuyến khích các DN thành lập cơ sở GDNN hoặc mở lớp đào tạo nghề tại nơi làm việc để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho NLĐ; phối hợp với cơ sở GDNN đào tạo các trình độ GDNN và chương trình đào tạo khác theo quy định của pháp luật.


Bên cạnh đó, các ngành chức năng phải làm tốt công tác thông tin, dự báo chính xác, kịp thời về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động theo ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động của DN; đồng thời khuyến khích DN chỉ sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một số ngành nghề theo quy định của pháp luật.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com