Việt Nam chính thức trao các công hàm thông báo quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA & EVIPA


Việt Nam trao các Công hàm cho Liên minh Châu Âu thông báo quyết định của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Tin tổng hợp: Ngày 18.6.2020, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam chính thức trao các công hàm thông báo quyết định phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) cho Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hà Nội:

Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày 01.8.2020.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, quyết định của Nghị viện Châu Âu thông qua hiệp định EVFTA và EVIPA vào tháng 02.2020 và quyết định phê chuẩn của Quốc hội Việt Nam khẳng định mạnh mẽ mong muốn, lợi ích và quyết tâm của hai bên tiếp tục nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam – EU sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và các cơ quan của EU tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa hiệp định EVFTA sớm có hiệu lực, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Thứ trưởng cũng đề nghị các nước thành viên EU hoàn thành phê chuẩn hiệp định EVIPA trong thời gian sớm nhất. 

Đại sứ EU Giorgio Aliberti chúc mừng các cơ quan Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành tiến trình phê chuẩn hiệp định EVFTA và EVIPA.

Đại sứ khẳng định việc hai bên thông qua hai hiệp định là dấu mốc lịch sử, tạo các khuôn khổ quan trọng thúc đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư và quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam – EU.

Phía EU khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực thi hiệu quả hiệp định EVFTA và thúc đẩy các nước thành viên sớm phê chuẩn EVIPA.

Hiệp định EVFTA và EVIPA là các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện.

Theo quy định của hiệp định, sau khi Việt Nam chính thức trao các công hàm thông báo quyết định phê chuẩn hai hiệp định, EVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày 01.8.2020.

Hiệp định cũng quy định chặt chẽ trong Chương 13 những cam kết tuân thủ tôn trọng Quyền Lao Động theo tiêu chuẩn quốc tế:

ĐIỀU 13.4.2: Mỗi Bên tái khẳng định cam kết của mình, phù hợp với các nghĩa vụ theo ILO và Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc và những hành động tiếp theo, được thông qua bởi Hội nghị Lao động Quốc tế tại kỳ họp lần thứ 86 năm 1998; sẽ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc về các quyền cơ bản tại nơi làm việc, cụ thể là:

  • (a) tự do liên kết và công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể;

  • (b) chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc;

  • (c) loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ em; và

  • (d) chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.

ĐIỀU 13.4.3: Mỗi Bên sẽ:

  • (a) tiếp tục và duy trì các nỗ lực nhằm phê chuẩn các công ước cơ bản của ILO;

  • (b) xem xét việc thông qua các công ước khác được ILO phân loại là phù hợp với thời điểm hiện tại, có tính đến các điều kiện trong nước;

  • (c) trao đổi thông tin với Bên kia về việc phê chuẩn nêu tại điểm (a) và (b).

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com