Vận động công chức, viên chức nói không với tiêu cực


Các đơn vị công đoàn ký kết thực hiện vận động cán bộ, công chức, vien chức nói không với tiêu cực. Ảnh: Lý Thanh

Tin tổng hợp: Trong khí thế tuyên truyền tưng bừng cả nước, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức lễ phát động cuộc vận động công chức, viên chức nói không với tiêu cực, gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Cụ thể công đoàn các cấp phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng khẩu hiệu, nội dung và có các hình thức tổ chức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể gắn với nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động đến với đông đảo CBCCVC.


Công đoàn vận động CBCCVC loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; từ nay làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, thái độ phục vụ tận tình, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp…


Ngay tại lễ phát động LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cùng ký kết tham gia cuộc vận động công chức, viên chức nói không với tiêu cực và gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.


Trong đó, các bên cam kết vận động 5 không, bắt đầu từ đây, gồm:

  1. Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

  2. Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

  3. Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;

  4. Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

  5. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com