Vĩnh Long: 3 doanh nghiệp cho công nhân nghỉ, giảm ngày làm việc vì Covid-19


Công nhân xưởng thủ công mỹ nghệ Công ty CP sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Thủy

Tin tổng hợp: Công nhân được tổ chức làm việc 3 ngày/tuần, số ngày nghỉ được trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc nghỉ ở nhà và được trả 50% lương thực lãnh.


Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long có thỏa thuận với hơn 200 công nhân lao động ở phân xưởng Thủ công mỹ nghệ, từ ngày 6.4 đến hết ngày 18.4 sẽ tổ chức tuần làm việc 3 ngày vào thứ 3, 5, 7. Các ngày thứ 2, 4, 6, công nhân nghỉ ở nhà và được trả lương nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tại Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cũng thỏa thuận và thông báo cho toàn thể người lao động nghỉ làm việc từ ngày 08.4.2020 đến hết ngày 15.4.2020 và trả lương (lương thực lãnh) 50% những ngày nghỉ cho công nhân. Nguyên nhân do việc phong tỏa, cách ly của một số nước nên công ty không có đủ nguyên vật liệu để sản xuất.

Ngoài ra, một đơn vị khác là Công ty TNHH Tỷ Bách cũng cho CNLĐ toàn thể công ty nghỉ phép năm vào ngày 11.4 .2020 (Thứ Bảy) do nguyên vật liệu không đủ để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com