Văn phòng Chính phủ hoãn họp Hội nghị Trực tuyến với các địa phương


Tin tổng hợp: Ngày 30.3.2020, Văn phòng Chính phủ ra công điện về việc hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương dự kiến diễn ra trong ngày 31.3 để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

"Để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19". -VPCP.

Công điện của Văn phòng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương dành thời gian tối đa cho việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15 ngày 27.3.2020 của Thủ tướng; liên tục cập nhật tình hình, bám sát các chỉ đạo mới của Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch.


Bạn hiểu thế nào về đoạn văn công điện nêu trên?

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com