Vì sao cần có Nghiệp Đoàn tại nơi làm việc của bạn?


Nghiệp đoàn làm chúng ta hùng mạnh.

Không có nghiệp đoàn nơi bạn làm việc :

Bạn đã biết chủ nhân có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn mà không cần quan tâm đến bạn.

Trong ngắn hạn, ngày mai khi bước vào công ty, bạn sẽ không biết những điều gì sẽ đến với bạn như tiền lương , bảo hiểm xã hội và những lợi ích khác bị cắt bỏ…

Trên đường dài, bạn sẽ không biết việc làm của bạn có ổn định không ?

Bạn nên nhớ là bạn đã có trong tay những “ Nguyên tắc và Quyền Cơ bản của người lao động” được Tổ Chức Lao Động Thế Giới (ILO) công nhận, mà VN cũng phải tuân thủ và tôn trọng, vì VN là thành viên của của ILO và VN là thành viên của CPTPP.

Nhưng vì bạn bỏ qua những quyền mà bạn đã có, không thành lập nghiệp đoàn, khiến cho bạn không còn khả năng để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn tại nơi làm việc của bạn.


Có nghiệp đoàn nơi Bạn làm việc :

Bạn và những người cùng làm việc với bạn sẽ giải quyết được những hoàn cảnh khó khăn nói trên, để có lợi cho chính bạn, cho cả những người cùng làm việc với bạn, và kể cả cho chủ nhân.

Đó là: Bạn có quyền thành lập nghiệp đoàn và quyền thành lập nghiệp đoàn là quyền hợp pháp của Bạn tại VN qua Bộ Luật Lao Động được quốc hội thong qua ngày 19/11/2019 và được quốc tế công nhân.

Có Nghiệp Đoàn, bên cạnh bạn sẽ có đông người, tạo sức mạnh cần thiết để thương thảo với Chủ Nhân một cách công bằng và hợp lý về: tiền lương, an toàn nơi làm việc, bảo hiểm xã hội, và các lợi ích khác…..và nhất là có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng đến bạn.


Sức mạnh của nghiệp đoàn sẽ giúp bạn đạt được:

1. Công bằng xã hội;

2. Ổn định đời sống, thăng tiến nghề nghiệp, và nhân phẩm được tôn trọng;

3. Liên kết hài hòa với chủ nhân để phát triển bền vững cho công ty và cho đất nước VN.


Sức mạnh của nghiệp đoàn chỉ có khi nghiệp đoàn do chính công nhân làm đại diện, để bảo vệ và đấu tranh cho quyền lợi của công nhân.


Nên nhớ: “Sức mạnh này chỉ có được bằng khởi đầu từ chính bạn”.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com