• NBCN

Vì sao các hãng điện thoại di động lần lượt rút khỏi VN?