top of page
  • Writer's pictureNBCN

Trường hợp công ty bắt buộc phải trả 14 ngày lương ngừng việc


Ảnh minh họa

Một công nhân ở Cụm Công nghiệp Phú Minh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hỏi: Trong trường hợp nào công ty có bắt buộc phải trả 14 ngày lương ngừng việc cho người lao động?


Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:


Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc:

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

  1. Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

  2. Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, trường hợp người lao động phải ngừng việc, thì công ty bắt buộc phải trả tiền lương ngừng việc cho người lao động. Tiền lương ngừng việc được quy định cụ thể như trên.

bottom of page