TP Vĩnh Long: Phát triển mới 671 hộ kinh doanh

14/10/2020 – 09:37


Trong 9 tháng đầu năm 2020, TP Vĩnh Long đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho 671 hộ kinh doanh trên địa bàn.


Trong số này, có 632 hộ kinh doanh đi vào hoạt động, còn lại 39 hộ kinh doanh chưa hoạt động do chưa nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nâng tổng số đến nay TP Vĩnh Long có 14.406 hộ kinh doanh.


Bênh cạnh đó, TP Vĩnh Long cũng cấp lại, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 388 hộ và giải quyết 248 hồ sơ hộ chấm dứt hoạt động kinh doanh.


Ngoài ra, thực hiện kế hoạch của Sở Kế hoạch- Đầu tư về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020, TP Vĩnh Long có 5 hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp, so với chỉ tiêu phấn đấu là 25 hộ.


Theo HỮU THÀNH (Báo Vĩnh Long)© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com