TP.HCM: Người bán vé số bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 sẽ được nhận tiền hỗ trợ trước 08.4.2020


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: TPHCM sẽ phấn đấu chuyển tiền hỗ trợ cho người bán vé số phải ngừng bán do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trước ngày 08.4.2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trên địa bàn thành phố có khoảng 600.000 lao động bị ngừng việc, mất việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp vì chưa chấm dứt hợp đồng lao động. Trong số này, có khoảng 32.000 người là giáo viên nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo đang làm việc trong các trường tư thục.

TPHCM cũng sẽ dành khoảng 1.800 tỉ đồng từ một phần thu nhập tăng thêm của công chức, viên chức thành phố theo tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội (giảm hệ số từ 1,2 xuống còn 0,6) để chăm lo cho các đối tượng nói trên 1 triệu đồng/người/tháng trong vòng 3 tháng 4,5,6.

Hiện ngành LĐTBXH Thành phố đang triển khai thống kê cụ thể số lao động bị ảnh hưởng việc làm ở các doanh nghiệp để có hỗ trợ cụ thể. Dự kiến đến khoảng cuối tháng 4.2020, nguồn tiền hỗ trợ này sẽ đến được với những người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập.

Ngoài ra, Sở LĐTBXH TPHCM cũng đang khẩn trương thống kê số lượng người bán vé số dạo phải ngừng bán đến 15.4.2020. Theo ước tính ban đầu, có khoảng 8.000 người thuộc diện này.

Dự kiến với 8.000 người bị ảnh hưởng, ngân sách Thành phố sẽ chi khoảng 6 tỉ đồng để hỗ trợ cho mỗi người 750.000 đồng (50.000 đồng/ngày x 15 ngày từ 01 đến 15.4.2020).

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com