TP.HCM chuẩn bị ĐÓN ĐẦU hiệp định thương mại tự do với châu Âu EVFTA


Lãnh đạo UBND TP.HCM dự buổi họp về tình hình kinh tế tháng 01/2020. Ảnh: Quang Huy.

Tin tổng hợp: Ngày 18/02/2020, tại buổi họp tình hình kinh tế xã hội tháng 01 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành cần có kế hoạch để tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) vừa được Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu thông qua.

"Hiệp định Thương mại tự do sẽ là cơ hội để chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh và là cơ hội đối với các mặt hàng sản xuất. Chúng ta cần có chiến lược phát triển các sản phẩm chủ lực để đón đầu và cần có đề án chiến lược về logistic", -Nguyễn Thành Phong.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Công Thương sớm hoàn thiện kế hoạch, đề án trên và hoàn thiện đề án về thương mại điện tử của TP để báo cáo trong quý I.


Trước khi Quốc hội phê duyệt những hiệp định này, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị của thành phố rà soát lại các chính sách cho doanh nghiệp, nhưng không nghe đề cập đến những điều kiện phải tuân thủ về quyền lao động trong Chương 13.

"Hàng năm, TP.HCM nhận hơn 5 tỷ USD kiều hối từ các kiều bào nước ngoài, trong đó 72% được dùng cho đầu tư sản xuất. Nhiều dự án chỉ 1 tỷ USD mà chúng ta mất rất nhiều thời gian mới phê duyệt được. Vậy mới thấy con số 5 tỷ USD là rất lớn và cần có định hướng sử dụng hợp lý", -Nguyễn Thành Phong.

Nhiều người đã ngẫm ngợi về định hướng sử dụng đó. Phần lớn có dính dáng tới từ phê duyệt. Bạn nghĩ sao?

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube