TP HCM: 210 doanh nghiệp được xét tạm ngưng đóng BHXH


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Theo BHXH TP HCM, đến nay đã có 210 doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP được xét tạm ngưng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, với tổng số tiền khoảng 69 tỉ đồng.

Theo quy trình xét duyệt trước khi chuyển hồ sơ sang BHXH, DN có từ 50% số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc và bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản phải lập hồ sơ đề nghị gửi đến cơ quan chủ quản và Sở Tài chính TP để xác nhận.


Mọi dữ liệu được cơ quan BHXH cập nhật trên hệ thống phần mềm, do vậy việc tiếp nhận và xét duyệt cho DN được tạm ngưng đóng BHXH chỉ mất 1 ngày, thay vì 5 ngày theo quy định.

Trong thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, các DN vẫn phải đóng đầy đủ quỹ BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Kết thúc thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, DN đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng trước đó và không bị tính lãi.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com