• NBCN

TLĐLĐ tổ chức văn nghệ liên hoan mừng Đảng lên tuổi 90


Phó CT Thường trực TLĐLĐ Trần Thanh Hải thông tin về buổi văn nghệ mừng đảng 90 tuổi. Ảnh:T.E.A

Tin tóm lược: Trong Hội nghị Giao ban ngày 07.01.2020, Phó CT Thường trực TLĐLĐ VN Trần Thanh Hải đã long trọng thông báo về Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Giai cấp công nhân Việt Nam dưới cờ Đảng quang vinh” mừng đảng lên tuổi 90, dự kiến diễn ra tối 12.01.2020 tại Hà Nội.

Trong đó có Lễ hội liên hoan “Biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” và Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phát triển đảng viên là công nhân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”.


Lễ “Biểu dương 90...” là nhằm tôn vinh gương cấp ủy viên (bí thư, phó bí thư, chi ủy viên) là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Trong số 90 cấp ủy viên được chọn, có:

  • 30 cấp ủy viên ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  • 37 cấp ủy viên ở doanh nghiệp tư nhân;

  • 12  cấp ủy viên ở doanh nghiệp cổ phần Nhà nước không còn vốn;

  • 9 cấp ủy viên ở doanh nghiệp cổ phần Nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn chi phối và

  • 2 cấp ủy viên là đại diện của hai đơn vị có bề dày truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam – nơi có những chi bộ Đảng đầu tiên trong công nhân được thành lập. 

Về chức vụ Đảng, nguyên văn theo bản tin LDO, có:

  • 39 đồng chí là Bí thư,  

  • 27 đồng chí là Phó bí thư và

  • 34 đồng chí là đảng ủy viên, chi ủy viên.

90 cấp ủy viên - 90 chủ tịch công đoàn cơ sở - làm việc trong 90 doanh nghiệp và đến từ nhiều địa phương khác nhau là những người thực sự tiêu biểu, điển hình cho những đảng viên “một gánh hai vai” – đội ngũ trung kiên, lực lượng nòng cốt của Đảng, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. -Theo nguyên văn bản tin trên LDO.

Dự kiến nhân dịp này, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam có cuộc gặp gỡ 90 cấp ủy viên được biểu dương  để động viên và lắng nghe  về quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phát triển đảng viên công nhân.


Bạn còn hồ nghi nào về chức năng của Công đoàn cơ sở, và của TLĐLĐ VN, nữa không?