Tiền lương trực Tết cho người lao động theo luật định


Tin tổng hợp: Điều 115 Bộ Luật Lao động hiện nay nêu rõ, NLĐ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong ngày Tết Âm lịch. Nếu ngày này trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Trong trường hợp vì tính chất đặc thù của công việc hoặc do sắp xếp, nhu cầu của công ty, NLĐ phải trực trong những ngày này thì được xác định là làm thêm giờ và được trả lương tương ứng.


Đồng thời, khoản 2, điều 106 Bộ Luật Lao động năm 2012 cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm giờ khi được sự đồng ý của NLĐ… NLĐ không bắt buộc phải trực Tết trong những ngày này. Nếu người sử dụng lao động nào ép buộc nhân viên của mình phải đi trực Tết mà không được sự đồng ý của họ thì có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng và doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1- 3 tháng (điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ).


Nếu đồng ý, NLĐ có thể đi làm và được tính là làm thêm giờ vào ngày nghỉ, ngày lễ. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên của mình. Tiền lương làm thêm giờ trong những ngày Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 được tính theo quy định tại điều 97 Bộ Luật Lao động năm 2012: Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.


Do đó, nếu NLĐ làm thêm giờ trong ngày Tết Âm lịch sắp tới, tính cả tiền lương của ngày hôm đó thì NLĐ trực ban ngày sẽ được hưởng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Trường hợp trực ban đêm thì NLĐ sẽ được hưởng 490% tiền lương của ngày làm việc bình thường.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com