• NBCN

Thu hút đoàn viên Công Đoàn bằng các chương trình phúc lợi


UV BCT Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho công nhân. Ảnh: Hoàng Triều

Tin tổng hợp: Tổng LĐLĐ VN vừa mới ban hành Chương trình số 1734 về "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động giai đoạn 2019-2023".


Chương trình nhằm chăm lo xây dựng các chương trình phúc lợi, lợi ích riêng có của đoàn viên Công đoàn (CĐ). Một số chỉ tiêu đáng lưu ý của chương trình như: hằng năm phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa từ 3.000 Mái ấm CĐ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương tổ chức "Tết Sum vầy", Tháng "Công nhân"; hỗ trợ chăm lo Tết cho hơn 3 triệu người/năm; phấn đấu hơn 200.000 đoàn viên được tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định từ nguồn Quỹ Trợ vốn cho công nhân nghèo tự tạo việc làm và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.


Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, xây dựng được các chương trình phúc lợi, lợi ích riêng có của đoàn viên Công đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên Công đoàn với tổ chức CĐ Việt Nam, là giải pháp quan trọng để thu hút NLĐ tham gia tổ chức CĐ Việt Nam.


Được biết thêm, "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ" với điểm khởi đầu là năm 2017, chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên", đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong tư duy về hoạt động CĐ theo hướng mang lại lợi ích nhiều hơn cho đoàn viên CĐ, tạo sự khác biệt rõ nét so với NLĐ chưa là đoàn viên CĐ.