• NBCN

Thời dịch bệnh Vũ Hán, hàng quán phải ra sức câu khách là điều có thật


Anh Hoàng Tiễn (quản lý quán) câu ly nước vào cần câu để chuyền cho khách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG - TTO


Quản lý quán sử dụng cần câu chuyền nước để hạn chế tiếp xúc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG - TTO