Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa với du khách Trung quốc


"Con virus corona này là một thảm họa tương đương Chernobyl dành cho TQ nhưng có thể còn tệ hơn Chernobyl - vốn chỉ cục bộ." - Thượng nghị sĩ Tom Cotton phát biểu, khuyến cáo nước Mỹ nên đóng cửa hoàn toàn đối với du khách Trung Quốc. Ông cũng vạch trần những lời nói dối của chính quyền TQ trong đại dịch.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com