Thái Bình: Doanh nghiệp cắt giảm lao động vì đại dịch Vũ Hán Covid-19


Tin tổng hợp: Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên cắt giảm nhiều lao động, năng suất giảm 65% so với năm ngoái.


Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam là công ty có 100% vốn Trung Quốc với tổng số lao động là 840 người và hơn 200 chuyện gia người Trung Quốc. Mặc dù công nhân lao động không phải nghỉ việc, không bị ảnh hưởng đến thu nhập nhưng sản lượng của công ty trong mấy tháng vừa qua bị tụt giảm chỉ đạt 65% so với năm ngoái, điều này là do ảnh hưởng của Covid-19 gây ra. Trước tình hình trên, lãnh đạo công ty kiến nghị các cấp, ngành chức năng tạo điều kiện, cấp giấy phép lao động để các chuyên gia Trung Quốc sang làm việc.


Công ty TNHH NamDong Việt Nam là doanh nghiệp có vốn 100% Hàn Quốc chuyên sản xuất thú nhồi bông, với số lượng công nhân là 1.941 người. Do thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản nên đại dịch Covid-19 đã làm cho thị trường này không còn nữa, các đơn hàng đều phải dừng lại. Doanh nghiệp phải cắt giảm dần lao động, tháng 7 chưa có đơn hàng vì đang chờ thị trường Nhật Bản khôi phục.

Lãnh đạo các công ty phải xây dựng kế hoạch cho người lao động nghỉ việc theo từng tháng và thông báo cho người lao động biết theo đúng Luật định và thỏa ước lao động để người lao động không bị động nếu phải nghỉ việc, dẫn đến tâm lý hoang mang.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com