• NBCN

Tỷ lệ công nhân mất việc năm 2020 cao nhất trong 10 năm qua


Ảnh minh họa

"Mức giảm lao động có việc làm trong năm 2020 là điều chưa từng xảy ra trong suốt một thập kỷ qua", Tổng cục Thống kê cảnh báo.

Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động việc làm, được Tổng cục Thống kê công bố ngày 6/1 cho thấy, lần đầu tiên trong 10 năm qua, kinh tế Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về số người tham gia thị trường lao động và số người có việc làm. Thu nhập bình quân của người lao động cũng theo đó bị thâm hụt.

32,1 triệu người bị tác động bởi Covid-19

Tính đến tháng 12/020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,...

  • Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 71,6% lao động,

  • Khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động;

  • Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 26,4%.

Tính chung năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 54,6 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với năm 2019. Trong giai đoạn 2016-2019, trung bình mỗi năm lực lượng lao động tăng 0,8%. Nếu lực lượng lao động năm 2020 duy trì tốc độ tăng như giai đoạn 2016-2019 và không có dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam sẽ có thêm 1,6 triệu lao động.

"Nói cách khác, dịch Covid-19 có thể đã tước đi cơ hội tham gia thị trường lao động của 1,6 triệu người", Tổng cục Thống kê nhấn mạnh.

Dịch Covid-19 đã đẩy nhiều lao động vào tình trạng mất việc đồng thời khiến không ít người trong số họ buộc phải trở thành lao động có việc làm phi chính thức

Trong quý IV/2020, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là gần 54 triệu người, giảm 945.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Biến động này trái ngược hoàn toàn với xu hướng tăng việc làm hàng năm giai đoạn 2010-2019, khi số lao động có việc làm liên tục tăng qua các năm, bình quân mỗi năm tăng hơn 600.000 người.

Trong số 1,3 triệu người bị đẩy vào tình trạng mất việc nói trên, có 51,6% là phụ nữ và là đa phần trong độ tuổi lao động (76,2%).

Tính chung cả năm 2020, số lao động có việc làm phi chính thức là 20,3 triệu người, tăng 119.100 người; số lao động có việc làm chính thức là 15,8 triệu người, giảm 21.100người so với năm 2019. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức năm 2020 là 56,2%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với năm 2019.

Tình trạng tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng cao trong năm 2020 trái ngược với xu thế giảm những năm gần đây.

Điều đó có nghĩa là hàng triệu công nhân bị mất việc không thể trông chờ gì từ nhà nước mà phải tự tìm một nghề tạm (phi chính thức) nào đó để sống.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com