Tự chủ bệnh viện công - Người dân cũng phải chủ động


Gần đây Bệnh viện Bạch Mai trở thành bệnh viện công thứ tư, cùng vcới Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy là 4 bệnh viện đầu tiên chuyển đổi mô hình bao cấp sang tự chủ hoàn toàn.


Đây là một tín hiệu đáng khích lệ khi góp phần giảm chi phí cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa bệnh viện công và tư, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở Việt Nam.


Theo Phó giám đốc Phó giáo sư – Tiến sĩ Dương Đức Hùng “Với việc lấy chất lượng làm cốt lõi, khoảng cách giữa giường yêu cầu và giường bình thường sẽ được xóa nhòa. Sắp tới sẽ không còn giường yêu cầu. Tại thời điểm này, tại viện, giường yêu cầu chỉ dưới 30% và cho phép tối đa 30%. Trước đây, con số này là 50-60%. Chúng tôi đang tiến tới mức chỉ có 20-25% giường yêu cầu và tiến tới không còn loại giường này”.


Cùng với đó các dịch vụ đi kèm tại bệnh viện như trông xe, vận chuyển bệnh nhân, bán báo, vệ sinh công cộng cũng được đánh giá lại và sắp xếp cho phù hợp.

Tất nhiên, sự cải thiện này cũng đi kèm sự gia tăng chi phí và với việc không còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, người bệnh có thể sẽ phải trả nhiều tiền hơn để được hưởng những dịch vụ tốt hơn. Do đó, người dân cần chủ động hơn trước chính sách này.


Cụ thể, người dân cần chủ động mua bảo hiểm y tế hàng năm để được hưởng những hỗ trợ về chi trả viện phí từ các công ty bảo hiểm khi phải đi khám chữa bệnh.

Theo như chính sách của bảo hiểm y tế hiện nay, ngay cả ở mức trái tuyến người dân cũng được hưởng:

  • 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;

  • 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020;

  • 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

  • 100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện.

Riêng người sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đi khám không đúng tuyến vẫn được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

Do đó, mua bảo hiểm y tế là một lá chắn phòng vệ hữu hiệu cho người dân khi phải đi khám chữa bệnh, đặc biệt trong hoàn cảnh bệnh viện công đang ngày càng tự chủ tài chính theo chính sách khuyến khích phát triển kinh tế thị trường của chính phủ.

Tác giả Anh Hoàng – Thảo Nguyễn viết riêng cho NBCN

Nguồn tham khảo:

https://zingnews.vn/nhung-thay-doi-o-benh-vien-bach-mai-khi-tu-chu-hoan-toan-post1088302.html

https://ebh.vn/bao-hiem-y-te/bao-hiem-y-te-la-gi-quyen-loi-duoc-huong-sau-khi-mua-bao-hiem-y-te

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com