Từ ngày 01.9.2020, mức phạt vi phạm quy định đăng ký khai sinh sẽ tăng mạnh


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82 năm 2020, trong đó có nội dung đáng chú ý là tăng mạnh mức phạt mức phạt với các vi phạm về đăng ký khai sinh so với quy định hiện nay. Cụ thể mức phạt như sau:

  • Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh: Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng (hiện nay chỉ phạt 300.000 - 500.000 đồng);

  • Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; sử dụng giấy tờ của người khác để đăng ký khai sinh: Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (hiện nay chỉ phạt 1 - 3 triệu đồng).

Ngoài những nội dung trên, Nghị định còn bãi bỏ quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện việc đăng ký khai sinh đúng thời hạn quy định như từng áp dụng trước đây. 

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com