Từ Influenza 1949 đến Vũ Hán 2019

Năm 1949, Richard Hearne, một danh hài người Anh, đã hướng dẫn mọi người cách phòng bệnh cúm Influenza. Năm nay, 2020, những lời khuyên đó vẫn còn có thể giải nguy cho thế giới giữa cơn dịch Vũ Hán Covid-19.© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com