Từ 20/7/2020, lãnh đạo cơ quan phải bồi hoàn kinh phí nếu tuyển quá biên chế công chức


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Nghị định số 62/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay, 20/7/2020. Theo đó, nếu tuyển quá biên chế công chức, lãnh đạo cơ quan phải bồi hoàn kinh phí.


Cụ thể, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, người đứng đầu sẽ phải bồi hoàn kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức... Đồng thời, bị đưa vào xem xét phân loại, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. 

Nghị định 62/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20.7.2020 đã có nhiều thay đổi và bổ sung về trí việc làm và biên chế công chức so với Nghị định 36/2013/NĐ-CP.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com