Từ đầu năm2020: Người lao động phải nộp 170.000 đồng vào Quỹ phòng chống thiên tai


Quỹ phòng chống thiên tai...

Tin tổng hợp: Đảng và Chính phủ CHXHCNVN quy định rõ: Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.


Cụ thể, với những doanh nghiệp áp dụng số ngày làm việc bình thường 26 ngày/tháng thì số tiền đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động trong năm 2020 đối với người lao động

 • vùng I : 170.000 đồng/năm,

 • vùng II : 150.769 đồng/năm,

 • vùng III : 131.923 đồng/năm,

 • vùng IV : 118.077 đồng/năm.

Cũng theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP, những trường hợp miễn đóng Quỹ phòng chống thiên tai gồm:

 • Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh;

 • Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ;

 • Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

 • Sinh viên, học sinh đang học tập trung dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề;

 • Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;

 • Người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên;

 • Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng/năm trở lên;

 • Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo;

 • Gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

 • Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tính chung cho khoảng 50 triệu người Việt trong độ tuổi lao động, quỹ PCTT sẽ thu được hàng năm 1 khoản tiền lên tới 150.000 đ x 50 triệu = 7.500.000.000.000 đ (7 nghìn 500 tỷ đồng). Bạn có đoán nổi là nạn nhân thiên tai bão lụt hưởng được bao nhiêu phần trăm con số đó không?