• NBCN

Tổng thể 8 tuyến metro của TPHCM tốn bao nhiêu, đã làm đến đâu?