Tổng LĐLĐVN giao lưu với lãnh đạo Đảng Cộng sản Czech và Morava


Tổng LĐLĐVN trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản Czech và Morava. Ảnh: Mạnh Kiên

Tin tổng hợp: Đoàn cán bộ lãnh đạo Công đoàn Việt Nam đã tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Cộng hòa Czech từ 29.10 - 9.11.2019, theo chương trình của Đề án 165. 

Khóa bồi dưỡng có chủ đề “Kinh nghiệm quản lý, tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn, vai trò của công đoàn trong quan hệ lao động, bảo vệ đoàn viên công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0” được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Đời sống Praha (Czech University of Life Sciences in Prague – CULS).


Đoàn đã được bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu nhiều nội dung liên quan đến hệ thống chính trị, pháp luật và tổ chức, hoạt động công đoàn ở Cộng hòa Czech, về tổ chức và hoạt động công đoàn cấp trung ương, cấp ngành, cấp vùng; nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; sự tham gia của đoàn viên, công đoàn cơ sở trong xây dựng, quyết định chương trình, kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp trên; đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp cơ sở và cấp ngành; thu, chi, quản lý tài chính và kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn; quản lý đoàn viên và đào tạo cán bộ công đoàn trẻ.


Trong chương trình bồi dưỡng, đoàn cũng được đi nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với một số công đoàn ngành nghề có đông đoàn viên, công đoàn cơ sở doanh nghiệp sở tại.