Tổng LĐLĐ VN từng kiến nghị CP hỗ trợ 2.000 tỉ đồng từ tiền thuế để xây dựng thiết chế Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu- Ảnh: Văn Duẩn

Tin tổng hợp: Tại buổi làm việc vào sáng ngày 25-9-2019, tại trụ sở Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chính phủ tổ chức buổi làm việc về kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2018, trọng tâm phối hợp công tác năm 2019-2020. Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều kến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:


Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết theo hướng ưu tiên giải quyết nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo sự đồng bộ với Luật phá sản doanh nghiệp và Bộ luật lao động.


Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá, xác định và sớm công bố "mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ", tạo cơ sở cho các bên tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia thương lượng, đàm phán mức lương tối thiểu vùng hàng năm.


Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2025". Đề án "Xây dựng đời sống văn hoá công nhân tại các khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030".


Đề nghị Chính phủ cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng Cục thống kê và các bộ, ngành liên quan kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất các đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức Công đoàn để xây dựng chiến lược kinh doanh, hoạt động có hiệu quả.


Đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm lắng nghe, tập hợp ý kiến từ đại diện người lao động trực tiếp để Bộ Luật Công đoàn đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, khả thi và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực thi luật.


Đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào điều kiện hiện có về nhân lực, cơ sở vật chất để phối hợp với ngành BHXH thực hiện triển khai khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho người bệnh có thẻ BHYT.


Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì hoặc phân công một Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp (do Tổng Liên đoàn tổ chức và chuẩn bị nội dung) với các Bộ, Ngành để giải quyết các vướng mắc khó khăn về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn tại các KCN, KCX" đã được tổng kết tại dự án thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam và kết quả làm việc với các Bộ, ngành Trung ương.


Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu hỗ trợ Tổng LĐLĐ Việt Nam 1.000 tỉ đồng đến 2.000 tỉ đồng (từ tiền thuế của dân) để tập trung triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 thiết chế của Công đoàn. Ưu tiên bố trí vốn thuộc kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 để Tổng Liên đoàn sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com