Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng vì phát tán tài liệu có "đường lưỡi bò" phi pháp


Tin tổng hợp: Bà Lynette Moey Yu Lin (quốc tịch Malaysia), Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam đã bị phạt 30 triệu đồng về hành vi sử dụng thư điện tử của cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm về chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Ngày 21-5-2020, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lynette Moey Yu Lin (quốc tịch Malaysia), Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam về hành vi sử dụng thư điện tử của cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm về chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Tài liệu có chứa "đường lưỡi bò" được chia sẻ trong Bayer Việt Nam.

Vi phạm và xử phạt theo Điểm b Khoản 7 Điều 102 NĐ số 15/2020/NĐ-CP, với mức xử phạt là 30 triệu đồng; đồng thời tịch thu một điện thoại di động là phương tiện dùng để gửi thư điện tử có nội dung vi phạm và buộc phải gỡ bỏ, thu hồi thông tin vi phạm pháp luật nêu trên.Lynette Moey Yu Lin (quốc tịch Malaysia), Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam

Trước đó, ngày 27-4, bà Lynette trong vai trò Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam đã chia sẻ một tập tài liệu từ thư điện tử (Email) của bà đến email nhân viên của công ty với tiêu đề: "Covid-19, bài học đến từ Trung Quốc - Chia sẻ bởi Michelle Han".

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com