Tổ Chức Lao Động Thế Giới (ILO)


Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với cuộc Cách Mạng Công Nghệ tại Âu Châu, đứng đầu là Anh Quốc sau đó lan sang Pháp, Đức… Nhưng điều kiện làm việc thật tồi tệ trong các nhà máy. Người sử dụng lao động có thể đặt mức lương thấp và điều kiện làm việc như họ muốn, bởi vì mọi người sẵn sàng làm nhân công miễn là họ được trả tiền.


Nhiều công nhân đã phải làm việc một ngày mười hai giờ , có nhiều nơi công nhân làm việc tới 14, hoặc thậm chí 16, giờ mỗi ngày. Giấc mơ của công nhân về 8-8-8, tức là : tám giờ làm việc, tám giờ giải trí và tám giờ để ngủ. Điều này đã không trở thành sự thật trong đầu thế kỷ 20 tại Âu Châu.


Để giúp cho công nhân có được sự công bằng xã hội, Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) được thành lập năm 1919, do ông Robert Owen - nhà công nghiệp xứ Wales (1771-1853), và ông Daniel Legrand - nhà công nghiệp người Pháp (1783-1859).


ILO hoạt động liên tục từ đó đến ngày nay đã tròn 100 năm.


Mục Tiêu Của ILO:

 • Nhiệm vụ của ILO là làm tăng cơ hội có việc làm tốt và có thu nhập cho mọi người trong điều kiện tự do, công bằng, an toànđảm bảo nhân phẩm.

 • Để thực hiện nhiệm vụ này, bốn định hướng chiến lược của ILO bao gồm: a) đưa ra các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc; b) tạo cơ hội lớn hơn cho mọi người nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập tốt; c) tăng phạm vi và hiệu lực của bảo trợ xã hội; và d) tăng cường nguyên tắc ba bên và đối thoại xã hội.

ILO nhắm đến ba mục tiêu chính:

 1. Mục tiêu Nhân văn (cải thiện điều kiện làm việc của người lao động);

 2. Mục tiêu Chính trị (đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ các quyền lao động và quyền con người);

 3. Mục tiêu Kinh tế (thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trên khắp thế giới).

Để thực hiện các mục tiêu trên, ILO xây dựng các tiêu chuẩn lao động quốc tế thông qua hình thức các Công ước và Nghị quyết, trong đó qui định các tiêu chuẩn tối thiểu về quyền của người lao động.


Đến nay, ILO đã thông qua tổng cộng 189 Công ước và 205 Khuyến nghị. Trong số các Công ước trên, có 8 Công ước được coi là Công ước Cơ bản, tập trung vào 4 lĩnh vực:

 1. Tự do lập hội và tổ chức;

 2. Chống lao động cưỡng bức;

 3. Xóa bỏ lao động trẻ em;

 4. Chống phân biệt đối xử.

Các Công ước và Khuyến nghị của ILO được coi là cơ sở của Bộ luật lao động quốc tế.


Hoạt Động Của ILO Tại VN:

 1. Giúp Chính phủ hoạch định chiến lược và chính sách về lao động.

 2. Tăng cường nỗ lực hỗ trợ cải cách luật lao động để Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về lao động của Hiệp định CPTPP.

 3. Hoàn thiện hệ thống quan hệ lao động, phục vụ nhu cầu của người lao động, doanh nghiệp và xã hội, hướng tới ổn định về chính trị và thịnh vượng chung.

 4. Cải thiện điều kiện sinh sống và điều kiện làm việc của người lao động.© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com