Tổ chức Lao động Quốc tế ILO: Doanh nghiệp dệt may Việt Nam nỗ lực cải thiện việc làm


Các doanh nghiệp dệt may đang đối diện nhiều khó khăn do đại dịch Vũ Hán gây ra

Tin tổng hợp: Chương trình Better Work Việt Nam (thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO) đã ghi nhận những cải thiện đáng kể về điều kiện lao động tại các doanh nghiệp (DN) dệt may.

Theo số liệu báo cáo, chương trình đã giúp giảm tỷ lệ

  • vi phạm về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động từ mức 52% xuống 32%,

  • vi phạm về bảng lương giảm từ 42% xuống 13% (từ năm 2011 - 2019).

Better Work Việt Nam nhận định trong năm 2020, nhiều DN dệt may đang phải đối mặt với những thách thức và ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng do đại dịch Covid-19. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này cần sự chung tay, nỗ lực của tất cả các bên trong chuỗi cung ứng.


Chương trình Better Work Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan đối tác cấp quốc gia và toàn cầu để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người lao động, giúp các DN và Chính phủ vượt qua thách thức do dịch bệnh Vũ Hán Copvid-19 gây ra.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com