Tọa đàm về quan hệ hợp tác của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn


Tin tổng hợp: Ngày 29.11.2019, Công đoàn ngành Ngân hàng VN và Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm “Mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn” tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước VN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động VN Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng VN Đào Minh Tú.

Tham dự Tọa đàm còn có Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng VN Nguyễn Văn Tân và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo một số Công đoàn ngành Trung ương, lãnh đạo Công đoàn cấp trên cơ sở của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.


Ở VN, Chủ tịch Công đoàn là người kết nối các hoạt động của công đoàn với chuyên môn, là cầu nối hiệu quả khi triển khai các hoạt động công đoàn từ cấp ngành đến cấp cơ sở.


Với đặc thù trên cơ sở quan tâm, phối hợp của Ban Cán sự Đảng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn ngành Ngân hàng VN qua các thời kỳ từ khi thành lập tới nay, Chủ tịch Công đoàn ngành luôn là đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các cấp công đoàn trong ngành cũng cơ cấu chủ tịch công đoàn là ủy viên hội đồng quản trị, hoặc phó tổng giám đốc, phó giám đốc, phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


Điều này đã phát huy rất tốt việc phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chuyên môn, các hoạt động công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, của đơn vị.


Tọa đàm cũng là dịp để trao đổi kỹ hơn về cách thức, phương pháp, kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn, nhằm đưa hoạt động của Công đoàn ngày càng tiệm cận với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới…
© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com