Tạo thêm điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Doanh nghiệp có lao động nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi hơn

Tin tổng hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa đề xuất dự thảo nghị định quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 11 của Chính phủ ban hành từ ngày 03-02-2016 có một số vướng mắc phát sinh được nhiều cơ quan, tổ chức kiến nghị, cụ thể như sau: Quy định về các đối tượng người sử dụng lao động nước ngoài chưa đầy đủ, dự kiến bổ sung đối tượng người sử dụng lao động nước ngoài là văn phòng đại diện, chi nhánh của cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập. Quy định đối với NLĐ nước ngoài là chuyên gia chưa phù hợp đối với các trường hợp người nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao vào làm việc tại Việt Nam. Quy định thời gian cung ứng lao động Việt Nam của cơ quan, tổ chức tại địa phương cho nhà thầu chưa phù hợp vì nhiều nhà thầu có nhu cầu tuyển ít lao động (dưới 100 người) nhưng vẫn phải đợi thời gian cung ứng dài (1 tháng).

Quy định người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, kể cả người nước ngoài làm việc với thời hạn ngắn gây rất nhiều khó khăn và không thực tế. Việc chuẩn bị giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mất nhiều thời gian trong khi thời gian làm việc rất ngắn.


Quy định người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cộng dồn dưới 90 ngày không thuộc diện cấp giấy phép lao động không phù hợp với thực tế vì rất khó xác định được thời hạn làm việc cộng dồn của người nước ngoài, dễ tạo kẽ hở để NLĐ nước ngoài làm việc không đúng quy định tại Việt Nam. Quy định việc xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động chưa thực sự phù hợp với đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam để xử lý những sự cố, tình huống khẩn cấp, phát sinh hoặc người nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn ngắn. Quy định về giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chưa phù hợp, nhất là đối với NLĐ nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc NLĐ nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động.

Ngoài ra, đối với một số trường hợp đặc thù thì cơ quan cấp giấy phép lao động như hiện nay chưa phù hợp và chưa tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Quy định về các trường hợp cấp lại giấy phép lao động chưa phù hợp. Một số trường hợp cần đưa sang nội dung gia hạn giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 và phù hợp với tình hình thực tế.

Vì vậy, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất dự thảo Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhằm khắc phục những hạn chế trên.