• NBCN

Tạo môi trường minh bạch, thông suốt và đồng bộ cho hoạt động đưa NLĐ VN đi làm việc ở nước ngoài?


Một lớp học tiếng Nhật của Công ty TNHH Nhật Huy Khang

Tin tổng hợp: Cả người lao động và doanh nghiệp đang chờ dự luật đi vào thực tiễn để con đường ra nước ngoài làm việc được thuận lợi hơn với chi phí hợp lý hơn

Theo chương trình nghị sự, hôm nay (10-6-2020), Quốc hội sẽ thảo luận về dự Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Luật này quy định về hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các quyền và nghĩa vụ của NLĐ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp (DN), tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tạo hành lang pháp lý Ngày 21-5-2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội họp trực tuyến đã nghe Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Theo đó, Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi nhằm giải quyết 6 chính sách mà Chính phủ đã trình Quốc hội trước đây và đáp ứng các yêu cầu:

  • Giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau gần 13 năm áp dụng trên thực tế; đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự đồng bộ của các luật mới ban hành trong thời gian gần đây;

  • Điều chỉnh những vấn đề mới từ thực tế hoạt động NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quản lý vấn đề di cư, dịch chuyển lao động quốc tế, phát triển việc làm ngoài nước và bảo hộ quyền làm việc của công dân.

Điểm mấu chốt của các nội dung sửa đổi bổ sung lần này của luật là nhằm tạo môi trường minh bạch, thông suốt và đồng bộ cho hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời giảm chi phí và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài như việc quy định minh bạch thông tin đối với các DN hoạt động dịch vụ và bãi bỏ một số điều về phí môi giới và sửa đổi bổ sung quy định về chia sẻ phí dịch vụ của người sử dụng lao động đối với NLĐ.


Dự thảo luật cũng thắt chặt hơn nữa quản lý nhà nước đối với DN dịch vụ như nâng cao các điều kiện cấp phép hoạt động nhằm loại bỏ những DN hoạt động kém hiệu quả và khuyến khích những DN tâm huyết có cơ hội vươn lên và hướng tới đầu tư phát triển bền vững.