Tạo động lực để lao động nữ khẳng định vai trò vị trí tại cơ quan doanh nghiệp

Tạo động lực để lao động nữ khẳng định vai trò, vị trí tại cơ quan, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 7/11, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6B/NQ-TLĐ và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020; Khen thưởng con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các khu công nghiệp Giảm bớt gánh lo cho công nhân lao động Chăm lo tốt hơn cho con em công nhân ở các khu công nghiệp

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, trong những năm qua Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ.

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ;Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nữ công. Quan tâm thường xuyên việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban nữ công quần chúng. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ công nhân viên chức lao động, đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Đặc biệt, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động chăm lo, hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động qua các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi, khám chữa bệnh miễn phí. Thông qua các phong trào này, nữ công nhân viên chức lao động đã khẳng định vai trò, vị trí của mình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.

Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh, công tác chăm lo xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và đầu tư chăm lo cho việc học tập của các cháu trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội những năm qua đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Từ những thành quả ban đầu đến nay số lượng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và các cháu đạt thành tích cao trong học tập hàng năm đều tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

Có được những thành quả đó, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của mỗi thành viên trong gia đình còn thể hiện sự quan tâm, khích lệ động viên của các cấp Công đoàn đối với bản thân người lao động cũng như với những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây là một việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo động lực cho công nhân viên chức lao động hăng say sản xuất, công tác, xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái, tạo sự gắn bó hơn nữa giữa tổ chức công đoàn và công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác gia đình, trẻ em và phong trào xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” của công nhân viên chức lao động Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng chúc mừng những thành tích, kết quả của các tập thể, các gia đình tiêu biểu và các con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập được biểu dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị thời gian tới, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong công nhân viên chức lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhất là việc tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019; tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn các phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng ngành nghề, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cạnh đó, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần tiếp tục tăng cường vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đi đôi với việc chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ở cơ sở và tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt; tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc kiện toàn, thành lập Ban Nữ công quần chúng gắn với việc chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng…

Tại hội nghị, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6B/NQ-TLĐ và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 72 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020 và 339 con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020.

Mai Quý

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube