Tạm thời đóng cửa không xuất khẩu lao động sang Trung Đông


Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ảnh CT

Tin tổng hợp: Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra chiều 08.01.2020, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản chỉ đạo doanh nghiệp dừng ngay việc đưa lao động sang Trung Đông. Bên cạnh đó, phân công doanh nghiệp cử người theo dõi nhập danh sách đầu mối liên hệ đường dây nóng, email để nắm diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh.

Giao Cục Quản lý lao động ngoài nước nắm bắt thường xuyên phối hợp với bộ ngoại giao, có phát ngôn rõ ràng, rành mạch để yên lòng người dân. Đồng thời, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng lên phương án xử lý trong tình huống xấu nhất, thậm chí chuyển dịch địa bàn xuất khẩu.


Về thị trường lao động ngoài nước trong năm 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu không hướng vào thị trường Trung Đông, mà tập trung vào 4 thị trường truyền thống. Năm 2020 phải tìm mọi cách mở thị trường lao động vào Đức.

"Như địa bàn Trung Đông không khuyến khích, thậm chí thời điểm này đóng cửa tạm thời ngay, nếu doanh nghiệp nào không chấp hành sẽ đình chỉ", Bộ trưởng Dung nhấn mạnh.


Theo thống kê, Việt Nam số lượng lao động ở khu vực Trung Đông khoảng 10.000 người, chủ yếu là Saudi Arabia 7.000 người, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) 3.000 và số ít ở một số quốc gia khác.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com