Tư thục Hà Nội: 40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Do tác động của dịch bệnh Covid-19, đến nay trên địa bàn Thành phố có

520 trường học tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng bị tác động, với gần 40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống.

Trong 4 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố đã có

4.204 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, với 165.007 người lao động chịu tác động, mất hoặc thiếu việc làm. Trong đó, có 1.049 doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống và ứng phó với các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đặc biệt là trong công nhân viên chức lao động làm việc tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com