Tác động của Covid-19 ở VN: Gần 5 triệu lao động tạm nghỉ, mất việc


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Dịch Covid-19 đã khiến gần 5 triệu lao động phải ngừng hoặc mất việc, kéo tỉ lệ người có việc làm quý 1 xuống thấp nhất 10 năm qua. Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tại buổi họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý I/2020 vào ngày 24-4-2020.


Trong 3 tháng đầu năm 2020, gần 1 triệu lao động bị ảnh hưởng. Cụ thể, khoảng 523.000 người tạm thời không tham gia lực lượng lao động, hơn 403.000 lao động bị thiếu việc và hơn 47.000 người tạm nghỉ vì bị giãn việc, ngừng sản xuất.


Con số lao động bị ảnh hưởng đã tăng lên gần 5 triệu người tính đến nửa đầu tháng 4.

  • 1,2 triệu lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;

  • 1,1 triệu lao độngngành bán buôn, bán lẻ;

  • 740.000 lao độngngành dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Trong số gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, có 59% tạm nghỉ việc, 28% là giãn việc hoặc nghỉ luân phiên và 13% là mất việc.

Tổng cục Thống kê dự báo với tác động của dịch bệnh đến tình hình sản xuất kinh doanh và người lao động, các khó khăn vẫn có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp và người lao động là cấp thiết giúp vực dậy nền kinh tế nói chung, thị trường lao động và doanh nghiệp nói riêng.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com