• NBCN

Sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ bao nhiêu?


Người lao động nên tìm hiểu kỹ chương trình EPS

Tin tổng hợp: Theo Quyết định số 12, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động (NLĐ) đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho NLĐ nước ngoài của Hàn Quốc (chương trình EPS), trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, NLĐ phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi kết thúc hợp đồng lao động.

Mức ký quỹ là 100 triệu đồng và thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), NLĐ thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn nơi NLĐ đăng ký thường trú.


Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục, thực hiện việc nhận ký quỹ của NLĐ và hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay để ký quỹ đối với NLĐ thuộc đối tượng vay vốn; quản lý, xử lý tiền ký quỹ của NLĐ theo quyết định trên.