• NBCN

Samsung & Nghiệp đoàn Công Nhân Samsung

Updated: Dec 26, 2019


Hẳn các bạn đã đọc tin về vụ án Samsung mới nhất ở Hán Thành, Hàn Quốc, với 2 lãnh đạo cao nhất của Hội Đồng Quản Trị Samsung phải hầu tòa và lãnh án, về tội ngăn cản công nhân thành lập nghiệp đoàn độc lập. Sự kiện đó có thể khiến bạn liên tưởng đến tình trạng công nhân Samsung Việt Nam, đông nhất là ở Thái Nguyên. Điều gì sẽ xảy ra một khi số đông này nhận thức được quyền lao động của họ bị giới chủ nhân cấu kết cùng nhà nước chà đạp trên căn bản "công nhân giá rẻ" mà cả hai cùng tận lực khai thác?