Sáng kiến “cá chép giả” cúng tiễn ông Công ông Táo về Trời


Cá chép được làm từ thực vật được nhiều người lựa chọn để làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Ảnh: NK

Tin tổng hợp: Tục phóng sinh cá chép để tiễn ông Công ông Táo không chắc là của VN. Nhiều phần là phát sinh từ TQ. Tục lệ này gây phiền nhiễu không ít cho người đô thị (được vinh danh vào hàng nông thôn mới), và làm ô nhiễm môi trường ao hồ sông rạch cả nước với hàng chục triệu bao nhựa và cá chết.


Đô thị được vinh danh Nông Thôn Mới Hà Nội ngày tiễn ông Táo hàng năm

Để làm giảm dần cả những phiền toái hay tốn kém từ một loại hủ tục lẫn ô nhiễm môi trường, người lao động chuyển sang sử dụng các loại cá chép làm bằng xôi gấc, thạch rau câu... khá đa dạng về màu sắc, kiểu dáng, vừa tiện lợi, vừa không lãng phí.


Có thể dần dần, người Việt Nam sẽ bỏ hẳn hủ tục này, do bởi nhận thức khác xưa, hoặc do bởi một vài so sánh mang tính thời đại: Ông Táo mặc áo dài với quần đùi mà cưỡi được cá chép bay về Trời thì có khác nào lãnh đạo ta mang kính râm cầm búa liềm đưa CHXHCNVN cất cánh vào G7 bằng xe bò?

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com