• NBCN

Ra mắt "Câu Lạc Bộ Doanh Nhân vì Công Nhân"


Các đơn vị ký cam kết hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân (CN) TP HCM vừa tổ chức lễ ra mắt "CLB doanh nhân vì CN".

CLB gồm 23 thành viên là giám đốc các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao tại TP. Các thành viên trong CLB sẽ gắn kết, giao lưu đưa hàng Việt đến với thanh niên CN tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú, các KCX-KCN TP với mức giá ưu đãi. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong CLB sẽ hỗ trợ chi phí nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, tổ chức sân chơi, đưa các chương trình thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền pháp luật… đến với CN.


Đây là một mô hình cần được nhân rộng khắp nơi.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com