Rà soát số lượng lao động Việt Nam tại Trung Quốc và lao động Trung Quốc tại Việt Nam

Các đơn vị chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại Việt Nam làm việc. Ảnh: Internet.

Tin tổng hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc đặc biệt là ở các vùng của Trung Quốc đã công bố có dịch.


Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại Việt Nam làm việc, phối hợp với ngành Y tế cách ly người lao động về nước từ vùng có dịch, phối hợp với cơ sở y tế cách ly người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV và kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết.


Hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch nCoV để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và với Bộ các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch nCoV.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com