• NBCN

Quyết xử nghiêm: Để mất 103m3 gỗ, lãnh đạo địa phương & kiểm lâm bị... kiểm điểm


Một điểm khai thác gỗ trái phép tại huyện Kbang

Tin tổng hợp: Để lâm tặc vào khai thác hơn 103m3 gỗ nhưng Ban lãnh đạo hạt kiểm lâm và phần lớn lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ngày 24-6-2020, UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết đã tổ chức kiểm điểm 3 tập thể, 6 cá nhân vì để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku với tổng khối lượng gỗ thiệt hại  hơn 103m3. Trong đó, Ban lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý, chỉ đạo hoạt động các trạm kiểm lâm cửa rừng và kiểm lâm địa bàn để xảy ra việc khai thác rừng trái phép, báo cáo không kịp thời các vụ việc xảy ra. UBND Sơ Pai và UBND xã Đak Smar cũng kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm tập thể UBND xã trong việc chỉ đạo, tổ chức lực lượng liên ngành xã tuần tra, kiểm soát vùng giáp ranh giữa các xã, để xảy ra việc khai thác rừng trái pháp luật.

Chỉ có ông Trần Thái Nguyên, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Đak Smar bị kỷ luật khiển trách do không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn, kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơ Pai do ông Sơn đã kịp thời phát hiện vụ phá rừng và báo cáo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, UBND xã Sơ Pai.

Đối với xã Đak Smar, phần lớn lãnh đạo xã, công an xã cũng chỉ tự nhận kiểm điểm, nhắc nhở trước tập thể. Duy chỉ có ô trang Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Sơ Pai tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Huyện ủy Kbang cũng đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy Kbang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku và đảng viên có liên quan do để xảy ra khai thác gỗ trái pháp luật với số lượng lớn nhưng không phát hiện, xử lý kịp thời.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan; củng cố hồ sơ khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.


Các hình thức kỷ luật có tính khuyến khích rất nhân văn nêu trên đã tạo ra một số thắc mắc: Có hay không một đường dây chung chi cả chiều ngang lẫn chiều dọc?