• NBCN

Quốc tế ca: "Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình"Ảnh trên: Nhật Bản thi công tuyến đường sắt Jakarta - Surabaya:

- Tốc độ 160km/h

- Đơn giá 6 triệu USD/km.


Ảnh dưới: Trung Quốc thi công đường sắt Cát Linh - Hà Đông:

- Tốc độ 35km/h

- Đơn giá 68 triệu USD/km.


Kết luận: Đừng hỏi giai cấp công nhân nằm đâu. Hãy ghi nhớ mỗi điều: Tình hữu nghị càng thắm thiết thì lãnh đạo đôi bên càng giàu to...