• NBCN

Quốc hội phê chuẩn tham gia & cam kết tuân thủ Công Ước 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO


Tin tổng hợp: Theo chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 8.6, Quốc hội bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 - Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tiến hành biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết sau: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.


Với Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức có 460 đại biểu tham gia chiếm 95,24% tổng số đại biểu. Trong đó có 458 đại biểu tán thành, 1 đại biểu không tán thành và 1 đại biểu không biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105. Ảnh PV
Việc không sử dụng lao động cưỡng bức được coi là một thành phần của “giấy thông hành”, giúp hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu…

Hai điều quan trọng của Công ước số 105:

Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức là một trong tám công ước cơ bản của ILO và được ILO thông qua ngày 25-6-1957.

Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức có 10 điều, đáng chú ý là điều 1 và điều 2.


Điều 1 công ước quy định: Mọi quốc gia thành viên của ILO gia nhập công ước này cam kết bãi bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, và cam kết không sử dụng bất kỳ hình thức nào của loại lao động đó:

  1. Như là một biện pháp cưỡng chế hay giáo dục chính trị, hoặc như một sự trừng phạt đối với những ai đang có hoặc đang phát biểu chính kiến, hay ý kiến chống đối về tư tưởng đối với trật tự chính trị, xã hội, hoặc kinh tế đã được thiết lập.

  2. Như là một biện pháp huy động và sử dụng nhân công vào mục đích phát triển kinh tế.

  3. Như là một biện pháp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

  4. Như một sự trừng phạt đối với việc đã tham gia đình công.

  5. Như một biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo.

Điều 2 công ước quy định:

Mọi nước thành viên của ILO đã gia nhập công ước này cam kết sử dụng các biện pháp có hiệu quả nhằm xóa bỏ ngay và toàn bộ lao động cưỡng bức bắt buộc, như đã quy định tại điều 1 công ước này.