Quốc hội đồng ý miễn 7.500 tỉ đồng/năm thuế sử dụng đất nông nghiệp


Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp rất ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương

Tin tổng hợp: Ngày 10.6.2020, với 94,41% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31.12.2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021.


Trước khi Quốc hội biểu quyết, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - đã có báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và bổ sung các quy định về quản lý đất đai trong dự thảo Nghị quyết để chính sách này thực sự có tác động đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất; hoặc quy định về thời gian cụ thể đối với đất không sản xuất hoặc việc giao đất cho các tổ chức nông, lâm trường không sản xuất và cho thuê lại thì không được hưởng chính sách miễn thuế.

Mặt khác, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp thì các trường hợp được nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chủ yếu là hộ nông dân, trường hợp đang sử dụng đất nông nghiệp được giao trong thời hạn đã nộp tiền sử dụng đất là đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và được miễn thuế đến hết 2020…

Theo tờ trình của Chính phủ, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước, với số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỉ đồng/năm.

Tính đến nay đã là 17 năm Việt Nam thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thực tế thời gian qua cho thấy, chính sách này là giải pháp có tác động lớn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ chính cho nền kinh tế của nước ta vào những lúc khó khăn nhất.

Để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, góp phần nâng mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3% /năm. Việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện được xem là giải pháp thiết thực nhất.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com