Quảng Ninh: Nhà đầu tư nước ngoài được nộp hồ sơ qua bản scan vì khó đến tận nơi trong trận dịch


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho các nhà đầu tư nước ngoài (không thể nhập cảnh vào Việt Nam) được tạm nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục đầu tư qua bản scan, và sẽ phải nộp hồ sơ bản chính theo quy định của pháp luật sau khi được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là giải pháp tình huống vì chưa biết khi nào họ sang được. Chỉ cần gửi qua email là được. Tuy nhiên, họ phải cam kết tính xác thực của các bản scan và sau khi hết dịch đem sang thì sẽ thay thế cho các bản scan. Nếu sau này sai, giấy phép đầu tư sẽ bị thu hồi luôn” –Nguyễn Mạnh Tuấn.

Cũng theo Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn, đến nay đã có 3 nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu tư bằng các bản scan và các cơ quan chức năng đang xem xét để cấp giấy phép đầu tư.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh cũng cho phép một số chuyên gia, người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh để các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu của các doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com